Nya körkortsregler

18 januari, 2013

Nya EU-gemensamma körkortsregler införs nu den 19 januari 2013. Exempelvis tillkommer fem nya körkortsbehörigheter, utökade möjligheter att dra släp med personbil och kortare intervall för att förnya en högre behörighet. För mer utförlig information om de nya reglerna hänvisar vi till äldre nyhetsbrev där varje körkortsklass utförligt beskrivs. För att hitta dessa kan Ni söka på körkort i sökmotorn ovan.

Bakgrunden till de nya bestämmelserna är ett EU-direktiv känt som "det tredje körkortsdirektivet". Avsikten är att skapa en gemensam transport-politik med mer enhetliga körkortsbestämmelser inom EU och på så sätt förbättra trafiksäkerheten samt underlätta den fria rörligheten.

Förändringar i korthet
• Ny körkortsbehörighet A2 för mellanstora motorcyklar. Åldersgränsen blir 18 år.
• Nya körkortsbehörigheter C1 & C1E för medeltunga lastbilar med eller utan släpvagn. Åldersgränsen blir 18 år.
• Nya körkortsbehörigheter D1 & D1E för mellanstora bussar med eller utan släpvagn. Åldersgränsen blir 21 år.
• Utökad B-behörighet införs. Den ger innehavaren rätt att dra fordonskombinationer med en totalvikt på höst 4 250 kilo. Kommer att kräva körprov på Trafikverket.
• Tidigare krav på att släpvagnens totalvikt inte får överstiga bilens tjänstevikt tas bort.
• Ny totalviktsgräns för släpvagnar som dras med BE-behörighet. Släpvagnen får inte ha högre vikt än 3 500 kilo. Gäller körkort som utfärdas efter 19 januari 2013.
• Nya åldersgränser för körkort och övningskörning för redan befintliga körkortsbehörigheter. Till exempel höjs åldersgränsen för direkttillträde till A-behörighet till 24 år. Åldersgränserna för B-behörighet är oförändrade.
• Möjlighet till lägre ålderskrav vid vissa yrkesförarutbildningar.
• Stegvist tillträde till större eller mer effektstarka fordon inom en viss fordonskategori.
• Körkort med högre behörigheter gäller i fem år och måste därefter förnyas för att gälla. Samtidigt ska körkortshavaren alltid visa att de medicinska kraven för innehav är uppfyllda genom hälsodeklaration och synintyg eller läkarintyg.

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.