Nyheter avseende bekämpningsmedel

29 januari, 2013

Kemikalieinspektionen gör ändringar i föreskrifterna om bekämpningsmedel samt bygger om bekämpningsmedelsregistret.

Bekämpningsmedelsregistret byggs om
Bekämpningsmedelsregistret ersätts av en ny databas under 2013. Det beror på att databasen måste anpassas och förbättras för att möta nya krav i EU-gemensamma regler för både växtskyddsmedel och biocidprodukter.

Förändringarna innebär att:
•    förutom bifall kommer också vissa beslut om avslag och delvis bifall att presenteras
•    när det gäller utvidgat användningsområde, parallellhandelstillstånd och dispenser kommer informationen och kopplingen till den godkända produkten att vara tydligare och presenteras samlat för varje produkt
•    beslutsvillkoren för användningen blir mer detaljerade och redovisas därför på ett annat sätt för att bli mer överskådliga.

Det nya registret räknas vara på plats under hösten 2013.

Ändringar i föreskrifterna om bekämpningsmedel
Kemikalieinspektionen gör ändringar i KIFS 2008:3, föreskrifterna om bekämpningsmedel. Ändringarna innebär att bilagorna 3,6 och 10 ändras. Detta medför att det införs nya saluförbud, användningsförbud samt utvidgning av användningsområden för godkända växtskyddsmedel. Ändringar införs även avseende vilka verksamma ämnen som får ingå i viss produkttyp av biocidprodukter.

Här finner Ni vilka produkter som omfattas.

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.