Tipsa Kemikalieinspektionen om brister

10 januari, 2013

Kemikalieinspektionen gör nu som flera myndigheter före dem har gjort och tar fram ett formulär där allmänheten kan tipsa dem om produkter och företag som brister kemikaliesäkerhetsbrister.

Varje år får Kemikalieinspektionen in runt 300 tips från företag och allmänhet om brister i kemikaliesäkerheten.  Alla tips omfattas av offentlighetsprincipen. Man får därför vara anonym, men då kan Kemikalieinspektionen inte återkoppla med resultatet.

Exempel på sådant Kemikalieinspektionen önskar få in tips om är:

Om kemiska produkter som
• har felaktig märkning
• har brister i förpackningen
• saknar barnskyddande förslutning i de fall det krävs
• saknar/har brister i säkerhetsdatabladet
• inte är godkänt av Kemikalieinspektionen (gäller bara bekämpningsmedel). Ett godkänt bekämpningsmedel har ett registreringsnummer från Kemikalieinspektionen. I bekämpningsmedelregistret kan du se om ett medel är godkänt.

Om företag som:
• tillverkar eller för in kemiska produkter till Sverige utan att vara verksamhetsanmälda till Kemikalieinspektionens produktregister. I företagsregistret kan du se om företaget anmält sin verksamhet till Produktregistret.
• inte lämnar information om särskilt farliga ämnen i varor.
  
Här finner Ni Kemikalieinspektionens tipssida.

Exempel på andra myndigheter som har tipssidor:
Konsumentverket
Läkemedelsverket
Ekobrottsmyndigheten
Konkurrensverket

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.