Trängselskatt i Göteborg

2 januari, 2013

Trängselskatt införs i Göteborg med start idag, den 2 januari. Beslutet togs som Ni har läst om i nyhetsbreven för ett par år sedan och efter två års arbete står ett nationellt trängselskattesystem klart att tas i drift. Den senaste tiden har många stationer monterats upp runt om i Göteborg och systemet har under de senaste månaderna genomgått en rad olika tester.

Transportstyrelsen och Trafikverket har satt upp skyltar runt om infarterna till Göteborg, likt de skyltar som finns i Stockholm, med information om att trängselskatt gäller. På skyltarna syns också Transportstyrelsens webbadress, för att visa var mer information om trängselskatten finns.

Trängselskatten i Göteborg är en del av Västsvenska paketet. Syftet med trängselskatten är att ge bättre framkomlighet på vägarna, bättre miljö samt delfinansiera Västsvenska paketet. I Västsvenska paketet ingår bland annat nya busskörfält, längre plattformar för pendeltåg, nya pendelparkeringar för cykel och bil, gång- och cykelbanor och bättre trafikinformation. En ny biltunnel under Göta älv (Marieholmstunneln), en tågtunnel under Göteborg (Västlänken) och en ny Götaälvbro.

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.