Vad får man för tillsynsavgiften?

17 januari, 2013

SKL har tagit fram en skrift för att ge företag svar på de vanligaste frågorna om vad som ingår i kommunens avgift för miljö- och hälsoskyddstillsyn och svara på frågan ”Vad betalar jag för?”

Skriften bygger på SKL:s modell för taxa inom miljöbalkens område utifrån risk- och erfarenhetsbedömning. Därför är innehållet i denna skrift gällande i de kommuner som beslutat om att anta en taxa enligt SKL:s modell.

Ni finner broschyren här.

Informationen kommer från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.