Återvinningen av elektronik ökar

24 februari, 2013

Enligt ny statistik från El-Kretsen blev svenskarna bättre på att återvinns småelektronik, lampor och batterier under 2012. Kylskåp och TV-apparater är fortfarande vanliga men nu återvinns också allt fler små och medelstora hushållsapparater, lampor och batterier.

Elektronikåtervinning engagerar och under 2012 samlade Sverige in drygt 147 684 ton. Det motsvarar 15,47 kg/invånare, att jämföra med EU:s direktiv på 4 kg/invånare. Antalet återvunna produkter består, även om årets resultat viktmässigt är en minskning mot föregående år. Viktminskningen är en följd av att produkterna med tiden blivit lättare.

Här finner Ni statistiken i sin helhet.

Informationen kommer från EL-Kretsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.