EU:s timmerförordning

26 februari, 2013

För att komma till rätta med det globala problemet med illegal avverkning och motverka inflödet av och handeln med olagligt avverkat virke och trävaror från sådant virke inom EU, har man beslutat om en ny lagstiftning, timmerförordningen. Förordningen gäller från den 3 mars 2013.

 

Timmerförordningen förbjuder handel med virke och trävaror från olaglig avverkning på EU:s inre marknad. Den gäller både importerade och svenska produkter.

 

Den som placerar virke eller trävaror på EU:s marknad för första gången är enligt förordningen verksamhetsutövare och ska uppfylla förordningens krav. Det innebär att både importörer, svenska skogsägare och köpare av stående svensk skog måste följa bestämmelserna i förordningen.

 

Den som köper och säljer virke eller trävaror som redan finns på EU:s marknad är enligt förordningen handlare och behöver endast uppfylla vissa krav i förordningen.

 

I Sverige är Skogsstyrelsen den myndighet som ska kontrollera att förordningens bestämmelser följs. Den som säljer olagligt avverkat virke eller trävaror föreslås få böter eller fängelse i högst två år.

 

Nedan finner Ni Skogsstyrelsens faktablad:
Är du skogsägare som själv avverkar och säljer virke från din skog?
Köper du stående skog som ska avverkas?
Importerar du virke eller trävaror?

Här finner Ni timmerförordningen.

Här finner Ni vilka produkter som omfattas.

 

Informationen kommer från Skogsstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB