Ny WHO-rapport: Kemikalier orsakar sjukdomar

21 februari, 2013

Vi lever i en värld där tiotusentals kemikalier används varje dag. Forskarna har hittills identifierat flera hundra som hormonstörande. De risker kemikalierna innebär för både människa och miljö är underskattade. Det visar en ny rapport från FN:s miljöprogram UNEP och världshälsoorganisationen WHO.

I rapporten visar forskarna på störningar som ökar och som kan kopplas till hormonstörande ämnen:
• Cancer – bröstcancer, endometrios, prostatacancer, testikelcancer och sköldkörtelcancer ökar
• Fetma/diabetes – har ökat över hela världen de senaste 40 åren, typ 2-diabetes har mer än fördubblats sedan 1980
• Dålig spermakvalitet och genitala missbildningar hos unga pojkar ökar eller är för vanliga
• Födsloeffekter – låg födelsevikt och avbrutna graviditeter – ökar i många länder
• Bröstutveckling – unga flickor får bröst tidigare, vilket kan leda till bröstcancer
• Sköldkörtelproblem – hos barn ökar de i vissa länder och kan orsaka beteendestörningar

Författarna, 16 forskare från tio länder, framhåller att ytterligare forskning behövs för att förstå sambanden mellan kemikalier, hormonstörningar och specifika sjukdomar, men också att samhället kan åtgärda en hel del redan idag. Vidare pekar forskarna på behovet av att utveckla testmetoder för att öka kunskapen om hormonstörande kemikalier, minska potentiella sjukdomsrisker och minska kostnaderna för hälso- och sjukvården.

Om hormonstörande ämnen
Människans hormonsystem styrs av de endokrina organen som producerar över 50 olika hormoner. De viktigaste är hypofysen, sköldkörteln, bisköldkörtlarna, binjurarna samt könskörtlarna (äggstockar/testiklar). De är avgörande för till exempel ämnesomsättning, fortplantning, immunförsvar och blodtryck. Endokrina sjukdomar är bland annat diabetes, vissa former av cancer och fetma.

De hormonstörande ämnena är många. Kända exempel är PCB, ftalater, bromerade flamskyddsmedel, metaller som bly och kvicksilver samt olika bekämpningsmedel. Ett fåtal har förbjudits och effekterna har varit uppenbara, som förbuden mot DDT och bly i bensin.

Här finner Ni rapporten i sin helhet.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.