Bra information om hur myndigheter ska handlägga ärenden som rör miljöbalken

21 mars, 2013

Tillsyns- och föreskriftsrådet har tagit fram två bra foldrar som riktar sig till de som tar beslut utifrån miljöbalken och till de som handlägger ärenden som rör miljöbalken. Där finner Ni bland annat information om vilka handlingar som är offentliga och hur man överklagar ett beslut.

Här finner Ni foldrarna:

Beslut till miljöbalken

Några tips till dig som handlägger ärenden enligt miljöbalken

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.