Inspektion av arbetsmiljön inom tjänstesektorn

22 mars, 2013

Nu ska Arbetsmiljöverket inspektera tjänstemännens arbetsmiljö. Södra Sverige är först ut.

Arbetsmiljöriskerna ökar i takt med att tjänstesektorn växer. 1 500 arbetsolyckor och 400 arbetssjukdomar vid tjänsteföretag anmäldes till verket 2007-2012. Vart sjätte fall av arbetssjukdom gäller hög arbetsbelastning och stress.

Arbetsmiljöverket planerar 270 besök på företag som arbetar med telekommunikation, dataprogrammering, information, finansiella tjänster och kapitalförvaltning i distrikten Malmö, Göteborg och Växjö. I Malmö-Lund och Göteborgsområdet har den största tillväxten av it-branschen skett. Sammanlagt 190 000 personer berörs av insatsen.

Inspektörerna kommer att titta särskilt på stress och hög arbetsbelastning, men också på risker för hot och våld. Tanken är att få i gång ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är en utmaning, eftersom det ofta saknas såväl skyddsombud som fackligt aktiva medarbetare och kollektivavtal i nya, snabbväxande företag.

Informationen kommer från Arbetarskydd.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.