Koldioxiden från nya bilar minskar

1 mars, 2013

Koldioxidutsläppen för nya bilar som registrerades under förra året är mindre än någonsin förut. Det visar den årliga statistik som Transportstyrelsen idag överlämnar till EU för 2012. Men ytterligare minskningar är nödvändiga och bland annat därför inför nu EU straffavgifter mot biltillverkare som ett ytterligare incitament.

Koldioxidutsläppen för den genomsnittliga nya personbilen minskade från 142 gram/km under 2011 till 136 gram/km under 2012. Det är en minskning med 6 gram/km. Minskningen beror först och främst på att andelen dieselbilar i Sverige är fortsatt hög och att bilarna blir allt mer energieffektiva.

Historiskt bra effektiviseringstakt
Under de senaste åren har energieffektiviteten för de nya personbilarna förbättrats markant och Sverige är i dag ett av de länder i EU där bilarnas genomsnittliga utsläpp sjunker fortast.

EU inför straffavgifter mot biltillverkare
År 2009 infördes en EU-förordning om högsta koldioxidutsläpp från personbilar, med krav att biltillverkarna senaste 2015 i medeltal ska klara 130 g/km och ett långsiktigt mål på 95 g/km till 2020. (Förhandlingar om att omsätta målet 2020 till krav pågår nu inom EU.)

Målet för 2015 ligger inom räckhåll, men för att intensifiera arbetet mot 2020 års mål kommer EU från och med i år att utkräva straffavgifter från biltillverkare vars personbilar har för höga koldioxidutsläpp. 2012 är det första år som straffavgifter kommer att krävas ut för. Avgiften fastställs enligt en speciell uträkningsmodell. Åren 2012-2014 tillämpas dock en nedsättning av avgifterna (75% år 2012, 50% år 2013 och 25% 2014) och först 2015 tillämpas systemet med straffavgifter fullt ut utan inskränkningar. Avsikten är att ge fordonsindustrin tid att anpassa sina fordon för att bli mer energieffektiva.

Koldioxidutsläpp personbilar 2008-2012

Koldioxidutsläpp till lätta lastbilar 2011-2012

EU-förordning 443/2009/EG om straffavgifter och uträkningsmodell

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.