Månadsbrev – mars 2013

31 mars, 2013

Mars är den månad då många typer av anmälnings- och tillståndspliktig verksamhet måste skicka in sina årsrapporter avseende föregående kalenderår. Mot slutet av månaden ska bland annat miljörapporter och rapporter till EE-registret och batteriregistret in.

Många myndigheter har under månaden publicerat informationsmaterial bland annat avseende miljöfarlig verksamhet, el-olyckor och jämställdhet.

De större juridiska ändringarna på miljöområdet är kring förvaring av el-avfall och biocidförordningen.

Intressant läsning för att se vad för lagändringar vi har att förvänta oss i framtiden är EUs publikation På gång inom EU.

Här finner Ni Månadsbrev – mars 2013.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.