Ny temasida avseende medicinska kontroller

19 mars, 2013

Arbetsmiljöverket har tagit fram en temasida för medicinska kontroller. I arbetsmiljöverkets olika föreskrifter ställs krav på medicinska kontroller för vissa typer av arbeten. Kraven på de medicinska kontrollerna varierar beroende på vad för arbete den anställde utför.

Exempel på arbeten som ställer krav på medicinska kontroller är:

• Bly
• Kadmium
• Asbest
• kvarts och syntetiska oorganiska fibrer
• Härdplaster
• Mast- och stolparbete
• Rök- och kemdykning
• Dykeriarbete
• Vibrationer
• Buller
• Nattarbete
• Flygpersonal
• Artificiell optisk strålning
• Arbete med försöksdjur

Regelverket kring medicinska kontroller återfinns främst i AFS 2005:6, Medicinska kontroller i arbetslivet.

Det är alltid arbetsgivaren som är ansvarig för att reglerna följs. Arbetsgivaren måste förlita sig på medicinsk kompetens när det gäller utförandet av kontrollerna och tolkningen av resultaten.

Här finner Ni arbetsmiljöverkets nya temasida om medicinska kontroller.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.