På gång inom EU våren 2013

18 mars, 2013

Två gånger per år ger Sveriges Kommuner och Landsting ut skriften På gång inom EU. Här hittar du information om det senaste som har hänt och som kommer att hända inom EU:s institutioner som på ett eller annat sätt påverkar kommuner, landsting och regioner.

Viktiga frågor som berörs i utgåvan för våren 2013 är bland annat förslaget till EU:s nya långtidsbudget, förhandlingar av den framtida sammanhållningspolitiken, revideringen av regelverket kring offentlig upphandling och mycket mer.

Varje avsnitt innehåller länkar för dig som söker mer information. Sist finns en lista med förklaringar av ord och begrepp som ofta förekommer i EU-sammanhang.

Här finner Ni publikationen.

Informationen kommer från SKL.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.