Världens mest etiska företag

20 mars, 2013

I sju år har Ethisphere rankat världens mest etiska företag (WME, Worlds Most Ethical) – topplistan som lyfter fram de företag som verkligen gör något utöver att prata om vikten av att göra affärer "etiskt". Det handlar om företag som omsätter ord till handling. Vid bedömningen granskas etiska uppförandekoder och historik vad gäller rättsärenden och regelbrott; utvärderar investeringar i innovativa och hållbara affärsmetoder; undersöker aktiviteter och åtgärder för att främja ansvarsfullt företagande och granskar nomineringar från höga chefer, branschkollegor, leverantörer och kunder i sin urvalsprocess.

WME lyfter inte fram företag som bara följer standarder och tillämpar interna rutiner. För att kvala in på listan måste företagen gå längre än de krav som stipuleras av standarder och lagstiftning. WME-företagen utformar framtidens branschstandarder genom att ligga i framkant och utveckla och tillämpa de allra bästa metoderna idag.

Årets lista över världens mest etiska företag omfattar 145 företag inom ett trettiotal branscher, från flyg till vindkraft, varav 43 har huvudkontor utanför USA.

De svenska företag som kvalat in på listan är Atlas Copco, H&M, SCA och svensk-schweiziska ABB.

Sedan listan började publiceras har 23 företag funnits med alla sju år, däribland General Electric och Starbucks. SCA har kvalat in på listan de senaste sex åren.

Här finner Ni listan.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.