God domarsed – om etik och ansvarstagande

4 maj, 2013

I april 2010 fick fick domstolsverket ett regeringsuppdrag om domaretik.Arbetet med detta har nu resulterat i tre dokument med titlarna God domarsed – grundsatser och frågor, God domarsed – om etik och ansvarstagande och God domarsed – om tjänsteansvar och tillsyn.

Domstolarnas uppgift är ytterst att upprätthålla rättsordningen. Domstolarna ska garantera att alla kan få sina rättigheter och skyldigheter fastställda på ett objektivt och oberoende sätt. Under senare decennier har domarna fått ökad makt som en följd av bl.a. inkorporeringen i svensk rätt av Europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt av medlemskapet i Europeiska unionen.

Detta har medfört att domarna får acceptera en mer närgången granskning och att det ställs högre krav på deras oväld, omdöme och rättskänsla.

Nedan finner Ni de tre dokumenten:

God domarsed – om tjänsteansvar och tillsyn. Intressant sammanställning av rättsfall där bland annat domaretiken ha brustit

God domarsed – om etik och ansvarstagande

God domarsed – grundsatser och frågor

Informationen kommer från Domstolsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.