Industriutsläpps­direktivet (IED)

9 maj, 2013

Riksdagen har beslutat om hur EU:s industriutsläppsdirektiv, IED, ska införlivas i svensk lagstiftning. Regeringen beslöt 8 maj om nya och ändrade förordningar och att de träder i kraft 18 juni 2013.

Industriutsläppsdirektivet innebär skärpningar i kraven att tillämpa bästa tillgängliga teknik och redovisa föroreningar. Naturvårdsverket har därför beslutat om nya föreskrifter om miljörapportering. De gäller miljörapporten för 2013 som ska rapporteras 2014.

Riksdagen har ändrat miljöbalken och bland annat infört krav på att en tillståndsansökan ska innehålla en statusrapport och att verksamhetsutövare återställer området när verksamheten läggs ned. Regeringen har beslutat om detaljerade regler för hur direktivet ska genomföras.

Den 7 januari 2013 började industriutsläppsdirektivet tillämpas i Sverige. I miljöbalken har bara några mindre justeringar gjorts. Övriga ändringar sker på förordningsnivå.  Detta träder i kraft 18 juni 2013.

De nya reglerna berör cirka 1 000 industrianläggningar varav 140 större förbränningsanläggningar. Två nya branscher berörs: träskyddsbehandling och produktion av träskivor. De innebär också ändrade arbetsuppgifter för tillsynsmyndigheterna, dvs. länsstyrelser och kommuner.

Här finner Ni Industriutsläpps­direktivet (IED), 2010/75/EU.

Här finner Ni en förteckning över de  industrianläggningar som omfattas.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.