Så minimerar Ni risken för fallolyckor från stegar

17 maj, 2013

I Sverige uppsöker varje år cirka 6 000 personer sjukvården på grund av olyckor med stegar. Den stora majoriteten av dessa olyckor sker för att stegar har bristfälligt glidskydd. Ett glidskydd hindrar stegen att glida iväg eller falla omkull när den används. Vanligast är att personer stukar fötter, bryter handleder eller skadar knän när de ramlar av stegen, men fallolyckor kan även leda till dödsfall.

Ett glidskydd är ett skydd som gör att stegen står stabilt och inte glider iväg när man står på den. Det finns flera olika slags glidskydd som ökar säkerheten när man använder en stege, till exempel finns fast monterade glidskydd på takfoten där man "hakar" fast stegen eller glidskydd för stegens "fötter". Ett annat sätt är att förankra stegen med till exempel spännband eller rep. Ett generellt råd för att undvika olyckor är att man ser till att stegen inte kan glida iväg varken upptill eller nertill.

Vilka regler finns?
Boverkets byggregler, BBR, säger i ett allmänt råd att:
• Om en byggnads fasadhöjd vid uppstigningsstället till tak är 4 meter eller lägre får en lös anliggande stege användas, om det finns en anordning vid takfoten som hindrar stegen från att glida
• högre än 4 meter, men lägre än 8 meter, bör tillträde ordnas antingen invändigt eller utvändigt via en fast monterad eller fällbar väggstege med fallskydd
• 8 meter eller högre bör tillträde till taket ordnas via invändig uppstigningsanordning. (ur Boverkets byggregler BBR: Tillträdesvägar till tak, avsnitt 8:2421)

Tips från Boverket
• Om stegen inte kan ställas upp säkert. Använd den inte!
• Underskatta inte höjden. Även arbeten på låga höjder, mindre än en halv meter, kan ge allvarliga skador vid fall.
• Glidskydd och förankring behövs alltid till stegar. Detta gäller såväl inomhus som utomhus.
• Se till att stegen inte kan glida iväg varken upptill eller nertill för att undvika fallolyckor.
• Se till att stegen står på hårt underlag. Det är vanligt att stegen sätts på mjukt underlag utomhus, vilket gör att den kan sjunka ner i marken.
• Var extra försiktig där marken lutar eftersom det försvårar en stabil uppställning.
• Ta gärna hjälp av någon så att ni är två personer när du använder stegen.
• Ha en lagom vinkel på stegen, 75° är säkrast.
• Många stegar har redan inbyggda glidskydd på fötterna. Tänk på att glidskydden på en stege som används inomhus ofta inte är tillräckliga för utomhusbruk. Kontrollera därför noggrant vad stegen lämpar sig för.

Här finner Ni Boverkets faktablad "Undvik fallolyckor från stegar".

Här finner Ni Arbetsmiljöverkets temasida om stegar.

Informationen kommer från Boverket och Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.