Sveriges registreringsskyltar förändras

16 maj, 2013

Transportstyrelsen har gjort en översyn av det svenska systemet för registreringsskyltar och skyltarnas utseende. Översynen ska ge förutsättningar för att skapa en effektiv skylthantering och bättre möta de krav som idag och i framtiden kommer att ställas på skyltar.

Flera nyheter införs
Översynen har resulterat i beslut om flera förändringar:

• Ny typ av registreringsskylt införs – tävlingsskylt
Tävlingsskylten kommer att ha storleken 300 x 110 mm eller 170 x 150 mm, med en orange ljusreflekterande botten och svart text. Den kommer att utfärdas till tävlingsfordon (rallybilar och tävlingsmotorcyklar).

• Fler skyltar får EU-märkning
EU-märkning införs på de mindre så kallade USA-skyltarna, saluvagnsskyltar och taxiskyltar. (Skyltar för beskickningsfordon, terrängmotorfordon och tillfälliga fordon samt provisoriska skyltar kommer även i fortsättningen att vara utan EU-symbol.)

• Skyltar utan EU-symbol försvinner
Idag finns möjlighet att få en ordinarie registreringsskylt eller MC-skylt utan EU-symbol. Den möjligheten tas bort från och med årsskiftet. Andelen skyltbeställningar utan EU-symbol är endast cirka 11 procent av det totala antalet dubblettbeställningar och trenden är minskande.

• MC-skylten blir mindre
Slopandet av kontrollmärkena har möjliggjort en minskning av storleken på MC-skylten. Det nya måttet kommer att vara 170 X 150 mm.
   
• Enklare att få USA-skyltar
De mindre, ordinarie registreringsskyltarna, så kallade USA-skyltar, med måttet 300 x 110 mm har hittills utfärdats i begränsad omfattning. Begränsningar kommer att kvarstå men det blir enklare att få den mindre registreringsskylten vid till exempel ombyggnation.

Ökad säkerhet – skylten visar fordonsfabrikatet
Alla fordon i vägtrafikregistret har en så kallad fabrikatskod, dvs. en kod som visar vilket fabrikat det aktuella fordonet har. Som ett led i att öka säkerheten och göra det svårare att falskskylta fordon kommer de nya registreringsskyltarna att visa fordonets fabrikatskod. Koden består av två eller tre tecken och skrivs ut uppe till vänster på registreringsskylten tillsammans med fordonets chassinummer.

Inriktningen är att de nya registreringsskyltar ska börja tillverkas från och med 2014 då nytt avtal med leverantör träder ikraft.

Här finner Ni Transportstyrelsens riktlinjer på nya registreringsskyltar.

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.