Förslag till revidering av föreskrifter om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor

29 juni, 2013

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreslår två ändringar i gällande föreskrifterna om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor.

 

De idag gällande föreskrifterna om cisterner och rörledningar för brandfarliga
vätskor (MSBFS 2011:8) har gällt sedan 2011-07-01. Två saker har enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap fungerat mindre bra och föreslås därför ändras:

– kravet på att rörledningar utan tillräckligt korrosionsskydd ska bytas mot korrosionsskyddade (2 kap 3 §), och

– kravet på att anslutning för fyllning av cistern, om den enligt klassningsplan ger upphov till zon 0 eller 1, ska vara skyddad mot att flamma går ner i cisternen (2 kap 11 §).

 

Här finner Ni remissen.

Här finner Ni idag gällande föreskrift, MSBFS 2011:8.

 

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB