Nya ändringar i arbetsmiljölagen

18 juni, 2013

Riksdagen antog den 17 juni regeringens förslag till ändring av arbetsmiljölagen (regeringens proposition 2012/13:143). Ändringarna i arbetsmiljölagen träder i kraft 1 juli 2014.

 

Regeringens förslag till ändring av arbetsmiljölagen innebär att sanktionsavgifter i stor utsträckning ska ersätta straffsanktioner för att åstadkomma ett effektivare sanktionssystem.

 

I Arbetsmiljöutredningen En bättre arbetsmiljö genom effektivare sanktioner (SOU 2011:57) konstaterades att det finns ett behov av effektivare sanktioner inom arbetsmiljöområdet.

 

Med anledning av beslutet ser Arbetsmiljöverket över vilka regler som ska ha sanktionsavgifter. Ändringarna i Arbetsmiljöverkets föreskrifter planeras träda i kraft samtidigt som förändringarna i arbetsmiljölagen, dvs. 1 juli 2014.

 

Mer information finner Ni här.

 

Informationen kommer från Riksdagen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.