Nya behörighetsföreskrifter ska öka elsäkerheten

26 juni, 2013

Elsäkerhetsverket förbättrar elsäkerheten genom nya föreskrifter i syfte att göra reglerna enklare och tydligare för de som söker behörighet och som arbetar med elinstallationer.

 

Under flera år har elbranschen och utbildningsorganisationer inom elsektorn framfört önskemål om att åtgärda problem som finns i nu gällande behörighetsföreskrifter. De nya föreskrifterna kommer att ge Elsäkerhetsverket möjligheter till effektivare tillsyn vilket ger en större trygghet för konsumenten.

 

Tydlighet och likabehandling
De nya föreskrifterna ger tydligare och mer rättvisa krav på kunskap för den som söker behörighet genom att bedömningen av utbildning kommer att grundas på verkliga kunskaper och färdigheter. De nya föreskrifterna klargör också exempelvis vad som gäller för personer som gör utbildning och praktik i annat EES-land.

 

Nu kommer befintliga utbildningar att kunna utvecklas för att bättre motsvara kraven som ställs för att få behörighet. Fler utbildningsaktörer får också möjlighet att erbjuda utbildningar som uppfyller behörighetskraven.

 

Dokumentationskrav vid undantag från anställningsförhållandet
Ett effektivare tillsynsarbete ska i slutänden hjälpa medborgarna så att brott mot reglerna för behörighet får tydliga konsekvenser och straff.

 

Förändringarna innebär en revidering av de nuvarande föreskrifterna inom ramen för gällande lagstiftning och är en anpassning till EU-direktiv och rättspraxis. För den som arbetar som elektriker/yrkesman idag påverkas inte arbetet.

 

De nya föreskrifterna kommer att träda i kraft den 1 januari 2014 och gå under beteckningen ELSÄK-FS 2013:1. Fram till dess gäller föreskrifterna ELSÄK-FS 2007:2 och ELSÄK-FS 2010:4.

 

Informationen kommer från Elsäkerhetsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.