OHSAS 18001 kan bli en ISO-standard

23 juni, 2013

Syftet med förslaget är att inordna OHSAS-standarden i ISO:s regelverk för ledningssystem som idag omfattar flera områden, och att därmed höja statusen på arbetsmiljöstandarden och öka dess tillgänglighet. Idag används OHSAS 18001-standarden i över 127 länder och är således välkänd och väl förankrad. Hos SIS arbetar till exempel kommittén för arbetsmiljöledning med denna standard, både nationellt och internationellt.

 

Mer information finner Ni här.

 

Informationen kommer från SIS.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.