Vår luft, 2013 års rapport från Europeiska miljöbyrån (EEA)

10 juni, 2013

2013 års rapport Miljösignaler från Europeiska miljöbyrån (EEA) handlar om Europas luft. Vi andas från det ögonblick vi föds till dess vi dör. Luften är ett livsnödvändigt och ständigt behov inte bara för oss utan för allt liv på jorden. Dålig luftkvalitet påverkar både miljön och hur vi mår. Det leder även till ekonomiska förluster.

 

Årets Miljösignaler beskriver var luftföroreningarna kommer från, hur de bildas och påverkar oss. Den beskriver också hur vi samlar in och bygger upp vår kunskap om luft och hur vi hanterar luftföroreningarna med politiska beslut och lagstiftning.

 

Temat på rapporten hänger ihop med att EU-kommissionen just nu gör en översyn av EU:s luftvårdslagstiftning och har lanserat år 2013 som Luftens år.

 

EEA
Europeiska miljöbyrån är en EU-institution som står öppen för alla länder i Europa. Sverige är ett av 32 medlemsländer. Naturvårdsverket samordnar Sveriges medverkan i EEA, och generaldirektör Maria Ågren är Sveriges representant i EEA:s styrelse.

Här finner Ni Miljörapport 2013.
Här finner Ni Miljörapport 2012.
Här finner Ni Miljörapport 2011.

Här finner Ni EEA:s film om luft på deras YouTube-kanal.

Här finner Ni EEA:s information om luftvårdsfrågor i Europa.

Här finner Ni information om det svenska miljökvalitetsmålet Frisk luft.

 

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.