Månadsbrev – juli 2013

31 juli, 2013

Juli har förutom bra väder även gett oss vissa juridiska förändringar. Den största ändringen på miljöområdet är att FMH-bilagan i Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har ersatts av Miljöprövningsförordningen (2013:251).


Andra intressanta förändringar är att Boverket har kommit överens med SIS angående tillgång till eurokoderna. Till skillnad från tidigare behöver man inte längre betala för dessa utan endast registrera sig som användare.

 

Månadsbrev – juli 2013

 

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.