Miljömål – juli 2013

30 juli, 2013

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under juli 2013. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 3768-13

I mål om utdömande av vite har Mark- och miljööverdomstolen funnit att  ett vitesföreläggande enligt miljöbalken kan delges genom s.k. spikning. Vitet ansågs dock inte kunna dömas ut då det av utredningen inte framgick att föreläggandets adressat hade fått den kännedom om föreläggandet som, utöver formell delvining, också är en förutsättning för att vitet ska kunna dömas ut.

 

M 1674-13

Länsstyrelsen har inte ansetts ha rätt att överklaga mark- och miljödomstolens beslut att tillerkänna enskild bidrag enligt 4 § förordningen om bygde- och fiskeavgifter.

 

M 2177-13

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det funnits fog för ett föreläggande om att utföra undersökningar avseende ventilation och buller i en bostadslägenhet.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.