Ny rapport om osund konkurrens i offentlig upphandling

4 juli, 2013

Konkurrensverket har uppmärksammat att det finns problem med att tillämpa upphandlingslagstiftningen vad gäller möjligheten att utesluta anbudsgivare som upplevs som oseriösa från deltagande i offentliga upphandlingar. Konkurrensverket har i en ny rapport lyft upp dessa problem och vad som kan göras för att motverka dessa.

Ni finner rapporten här.

 

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.