Ta del av de svenska Eurokoderna

12 juli, 2013

Regeringen gav förra året Boverket i uppdrag att utreda och förhandla med SIS om vilka eurokoder som kunde omfattas och hur de kunde bli tillgängliga för alla. Boverket har nu träffat ett avtal med SIS, som innebär att eurokoder kan laddas ner från SIS webbplats.

 

Boverket har fått resurser från regeringen att teckna ett femårsavtal om en förbetald fleranvändarlicens med SIS för att se till att eurokoderna finns tillgängliga för personer och företag verksamma i Sverige. Det enda som behövs är att gå in på SIS webbplats och fylla i några uppgifter för att få ett abonnemang för Eurokoder SE.

 

Här registrerar Ni Er.

 

Vad är Eurokoder?
Eurokoder är europagemensamma standarder för utformning och dimensionering av bärande konstruktioner till byggnader och anläggningar. De utarbetas av CEN/TC250 och dess underkommittéer. De har funnits sedan början av 90-talet som förstandarder (ENV). Dessa har omarbetats till europastandarder (EN) och deras tekniska innehåll är i allt väsentligt klart. Man har dock inte lyckats ena sig på alla punkter och det finns ett visst utrymme för nationella val (NDP). Dessa val skall förtecknas i en nationell bilaga (NA) som fogas till standarden. Arbete med att utarbeta dessa bilagor pågår tillsammans med översättning av standarderna till svenska. Eurokodfamiljen omfattar ett 60-tal standarder och ca 6000 sidor. Huvuddelarna framgår av tabellen nedan.

Huvuddel      Förkortad titel                 Antal delar
Eurokod 0     Grundläggande regler           1+4 bilagor
Eurokod 1     Laster                                     10
Eurokod 2     Betongkonstruktioner                4
Eurokod 3     Stålkonstruktioner                    20
Eurokod 4     Samverkanskonstruktioner       3
Eurokod 5     Träkonstruktioner                     3
Eurokod 6     Murverkskonstruktioner             4
Eurokod 7     Geokonstruktioner                    4
Eurokod 8     Jordbävning                              6
Eurokod 9     Aluminiumkonstruktioner           5

 

Informationen kommer från Boverket och SIS.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB