Arbetsmiljöverket inspekterar skolor över hela landet

28 augusti, 2013

Arbetsmiljöverket startar nu en stor tillsyn där 30 procent av alla landets skolor ska inspekteras till och med år 2016 för att förbättra arbetsmiljön.

 

Faktorer som stress, mycket arbete och otydliga krav dominerar de anmälda arbetssjukdomarna under åren 2008-2012 inom grund och gymnasieskolan. I ”Arbetsmiljöundersökningen” år 2011 uppgav 60 procent av de som arbetade inom utbildning att de hade svårt att koppla bort tankarna på jobbet. För samtliga branscher var siffran 43 procent.

 

Fem procent av de kvinnliga lärarna och sju procent av de manliga uppgav att de 2010 blivit utsatta för slag, sparkar eller andra fysiska skador. Motsvarande siffra för elever var 9 procent av flickorna och 15 procent av pojkarna. Det visar Arbetsmiljöverkets rapport ”Hot och våld i skolan”, författad av forskare från Stockholms universitet. Dödshot förekommer också i skolan, enligt rapporten. Sju procent av de kvinnliga och åtta procent av de manliga lärarna upplevde detta år 2010, och nio procent av eleverna.

 

Det finns också brister i skolans fysiska arbetsmiljö. Åldrande fastighetsbestånd, bristande underhåll och lokaler som används till bristningsgränsen ger problem som exempelvis buller och dålig luftkvalitet.  Arbetsmiljöundersökningen 2011 uppgav 33 procent i kategorin utbildning att de utsattes för buller minst en fjärdedel av sin arbetstid. Elevorganisationerna har särskilt lyft fram brister i den fysiska arbetsmiljön, som smutsiga och trasiga toaletter.

 

Arbetsmiljöverket startar nu en flerårig insats på grund- och gymnasieskolans område. Från och med i höst och till och med år 2016 inspekteras 30 procent av landets skolor. Utöver skolorna får alla stora skolhuvudmän, det vill säga huvudmän med fem eller fler skolor, inspektionsbesök av Arbetsmiljöverket. Målet är att alla grund- och gymnasieskolor på något sätt ska beröras av satsningen.

 

Här finner Ni arbetsmiljöverkets temasidor om skolan.

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB