Nya föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

21 augusti, 2013

Den första oktober i år förändras regelverket kring hantering av brandfarliga och explosiva varor. Nya föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor ersätter då Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1995:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor. 

 

Ändringarna innebär bland annat att man ökar tillståndsplikten för hantering av brandfarliga vätskor som förvaras inomhus från 250 liter till 500 liter. I den nya föreskriften undantas även fler typer av hantering, bland annat brandfarliga vätskor som används som köldbärar vätska i värmepumpsanläggningar.

 

Hantering som nu behöver tillstånd och som inte behövt det tidigare har ett år på sig att söka tillstånd.

 

Här finner Ni den nya MSBFS 2013:3 föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor.

 

Här finner Ni SÄIFS 1995:3 föreskrifter och allmänna råd om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor som ersätts den första oktober.

 

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.