Ersättning för rättegångskostnaderna i överprövningsmål

24 september, 2013

I tvistemål (som hanteras av tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen) är huvudregeln att den part som förlorar målet ska betala motpartens rättegångskostnader, bl.a. ombudskostnader. I mål som hanteras av förvaltningsdomstol (förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen), t.ex. överprövningsmål, gäller i stället som huvudregel att vardera parten får stå för sina egna kostnader, oavsett hur det går i målet.

 

En leverantör som vunnit en överprövningsprocess har därför inte ansetts ha möjlighet att få ersättning för de kostnader han haft för att driva processen. I somras meddelade dock Högsta domstolen att en leverantör har rätt att få ersättning från den upphandlande myndigheten för sådana kostnader, som ett skadestånd. Rättegångskostnaderna kan vara betydande och domen kan antas få stor betydelse både för leverantörer och upphandlande myndigheter.

 

Mer information finner Ni här.

Här finner Ni rättsfallet.

Informationen kommer från Kammarkollegiet.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.