Flera myndigheter slås samman

11 september, 2013

I höstens budgetproposition föreslås att Miljöstyrningsrådet tillsammans med Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet och Vinnovas stöd till upphandling ska samlas och placeras på Konkurrensverket.

 

Regeringen skjuter även till ytterligare 35 miljoner kronor till det samlade upphandlingsstödet utöver de befintliga 40 miljonerna.

 

Offentlig upphandling omsätter årligen cirka 600 miljarder kronor, i och med detta beslut samlas allt stöd för ofentlig upphandling under en myndighet, Konkurrensverket.

 

Här finner Ni Regeringskansliets information.

 

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB