Månadsbrev – september 2013

30 september, 2013

SIS har påbörjat arbetet med att ta fram en ny standard som ska minska kemikaliespill. Standarden kommer att ingå i ISO 14000-serien.


 
I höstens budgetproposition föreslås stora ändringar avseende offentlig upphandling. Offentlig upphandling som omsätter cirka 600 miljarder kronor per år ska regleras av konkurrensverket endast och inte av fyra olika myndigheter som idag.

 

Här finner Ni månadsbrevet för september 2013.

 

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.