Transportstyrelsen förändrar avgifter inför 2014

4 september, 2013

Transportstyrelsen arbetar efter principen om självkostnadstäckning och intäkterna från avgifterna ska därmed täcka alla myndighetens kostnader. Från och med 1 januari år 2014 gäller därför flera nya och förändrade avgifter efter beslut av transportstyrelsen. Förändringarna gäller bland annat avgifter inom luft- och sjöfart men även för vägtrafik.

 

De totala avgifterna inom vägtrafiken sänks med 110 miljoner kronor. Det ska bland annat bli billigare att genomföra hållbarhetsprovning av nya fordon, avgiften sänks från 70 kronor till 55 kronor per fordon. Däremot kommer det att bli dyrare att söka tillstånd för att bedriva yrkeskompetensutbildning.

 

Bland annat ändras följande inom vägtrafiken:

  • Avgiften för färdskrivarkort sänks från 500 kronor till 250 kronor.
  • Godkännande som handledare sänks från 170 kronor till 65 kronor.
  • Avgiften för hållbarhetsprovning av nya fordon sänks från 70 kronor till 55 kronor per fordon.
  • Avgiften för dubbletter av registreringsbevis som beställs mot postförskott sänks från 100 kronor till 65 kronor.
  • Avgiften för att söka tillstånd att bedriva yrkeskompetensutbildning höjs. Detsamma gäller avgifterna för att söka tillstånd att bedriva förarutbildning och godkännanden för personal inom förarutbildning.
  • Avgiften för förordnande av förarprövare höjs från 600 kronor till 1 300 kronor.

 

Här finner Ni mer information om Transportstyrelsens finansiering.

Informationen är hämtad från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB