Vad har Du för ansvar vid en kris?

17 september, 2013

Förutom att vi alla har ett gemensamt ansvar för krisberedskapen, har vi också ett eget personligt ansvar för vår egen och våra näras säkerhet. Det innebär till exempel att vi bör vara medvetna om att det ibland inträffar oväntade händelser.

 

Är vi starka och friska bör vi räkna med att samhällets resurser till en början framför allt kommer att användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.

 

Det går naturligtvis inte att vara helt beredd på en kris eftersom vi inte vet vad den kommer att bestå av och när den uppstår. Men det går att öva på förmågan att hantera det osannolika.

 

Krisberedskap handlar om vår förmåga att före, under och efter en kris förebygga, motstå och hantera extraordinära händelser.

 

Det handlar alltså om att vara förberedd på oväntade händelser som påverkar många människor och stora delar av samhället.

 

Krishantering.se har tagit fram ett tiotal sidor om vad denenskilde individen har för ansvar och förväntas agera vid kriser. Ni finner dessa nedan:

Förebered dig för elavbrott

Så undviker du blixtnedslag

Ta reda på risken för översvämning där du bor

Ditt eget ansvar vid smitta

Ditt eget ansvar vid händelser i utlandet

Ditt eget ansvar vid elstörningar

Ditt eget ansvar vid vulkanutbrott

Ditt eget ansvar vid tsunamier

Ditt eget ansvar vid en kemikalieolycka

Ansvaret hos dem som bor nära ett kärnkraftverk

Eget ansvar vid transportstörningar

 

Informationen kommerfrån Krishantering.se.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.