Arbetsrättsmål – oktober 2013

30 oktober, 2013

Nedan finner Ni ett urval av de arbetsrättsmål som avgjordes under oktober 2013. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Dom nr 78/13, Mål nr A 170/12

En bussförare har drabbats av hjärninfarkt. Efter genomförd arbetsträning och i samband med återgång i lönearbete sägs han upp från sin anställning. Tvisten gäller frågan om uppsägningen strider mot diskrimineringslagen och anställningsskyddslagen. 

 

Dom nr 74/13, Mål nr A 187/12

En kvinna som erbjudits anställning som säljare har sedan hon meddelat arbetsgivaren att hon var gravid inte tillträtt tjänsten. Kvinnan har gjort gällande att bolaget återtagit anställningserbjudandet med anledning av graviditeten. Fråga om bolaget gjort sig skyldigt till könsdiskriminering och brott mot missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen. 

 

Dom nr 73/13, Mål nr B 39/12

En arbetstagare har kommit överens med arbetsgivaren om att anställningen ska upphöra. Fråga om arbetstagaren blivit provocerad av arbetsgivaren att träffa överenskommelsen på sådant sätt att den ska betraktas som en uppsägning från arbetsgivarens sida eller om den på annan grund inte kan göras gällande mot arbetstagaren. Vidare fråga om arbetstagaren har rätt till lön under tiden tvisten har pågått enligt reglerna i 34 § andra stycket anställningsskyddslagen. 

 

Informationen kommer från Arbetsdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.