Global konvention för utfasning av kvicksilver

23 oktober, 2013

Regeringen har i flera år haft som mål och prioriterad fråga att fasa ut kvicksilver ur miljön och ett nationellt förbud kom 2009 mot ämnet och varor som innehåller ämnet. Ett globalt initiativ har nu tagits för att skydda människors hälsa och miljö genom att fasa ut kvicksilver. Minamatakonventionen kallas konventionen som omfattar hela livscykeln för kvicksilver och som undertecknats av mer än 100 länder, inklusive Sverige, vid en ceremoni i Japan. Konventionen är en framgång inom det globala miljöarbetet.

 

Kvicksilver är giftigt med exempelvis allvarliga neurologiska skador eller skador på njurar eller minnesförlust vid exponering, något som, till följd av industriutsläpp, drabbade invånarna i fiskebyn Minamata i Japan som fått ge namn åt konventionen. Kvicksilver är ett av de farligaste miljögifter som finns eftersom det är så skadligt och lätt sprider sig i luften över stora områden. Ämnet är inte heller biologiskt nedbrytbart och koncentreras därför efterhand som det tillförs i samhället.

 

Arbetet har pågått sedan 2010 när det första förhandlingsmötet hölls i Stockholm och Sverige och övriga skandinaviska länder har varit en av de mest drivande aktörerna i arbetet. Konventionen syftar till att minska utsläppen av kvicksilver i miljön och behandlar allt ifrån termometrar till cement liksom hela materialets livscykel från brytning till export och import samt lagring och avfallshantering av kvicksilver.

 

Här finns mer information om konventionen:

UNEP nyhetssida

Regeringskansliets pressmeddelande

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.