Ny tjänst för att se förorenade områden

16 oktober, 2013

Det är nu möjligt för allmänheten att se var det kan finnas förorenad mark. Länsstyrelsernas webbtjänst med kartor över förorenade områden har öppnat och är tillgänglig för alla. Tjänsten gör det lättare för myndigheter, miljökonsulter och andra att se alla förorenade områden eller områden som misstänks vara förorenade vilket kan underlätt vid beslut eller planering.


Länsstyrelserna har länge arbetat med att kartlägga förorenade områden och arbetet kommer även att fortsätta framöver med exempelvis kvalitetssäkring av uppgifter. Nu är kartorna också tillgängliga för allmänheten via webbtjänsten och kommer att uppdateras successivt när nya områden med föroreningar upptäcks.


Här finner Ni geodataportalen.

Här finner Ni mer information om hur man använder Geodataportalen.


Informationen kommer från Länsstyrelserna.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.