Lättnader i strandskyddet föreslås

14 oktober, 2013

Boverket och naturvårdsverket har utvärderat de regler för strandskydd som kom 2009-2010 och föreslår nu att det ska bli lättare att göra undantag från strandskyddet vid mindre vattendrag och sjöar som har liten betydelse för strandskyddets syfte.

 

I dagsläget ser rutinerna gällande tillämpning av reglerna för strandskydd olika ut på olika platser i landet. Myndigheterna föreslår därför en lagändring som ska göra strandskyddet i dessa områden lättare att upphäva. I förslaget ingår att länsstyrelserna efter en undersökning om betydelsen för strandskyddets syfte ska ha möjlighet att upphäva strandskyddet.  Vidare föreslår myndigheterna att länsstyrelser och kommuner ska få ökat stöd för att underlätta deras arbete med undantag från strandskyddet.

 

Här finner Ni mer information om utvärderingen och de nya förslagen från Boverket och Naturvårdsverket.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.