Månadsbrev – oktober 2013

31 oktober, 2013

Under oktobermånad har EU presenterat vilka frågor de lägger fokus på under hösten och vintern 2013.

 

Vid de senaste MKL-mötena fick flera av Er nöjet att lyssna på Tommy Furland som berättade om hur bankerna sätter sina räntor, vad genomsnittsräntorna är för företag samt hur man förhandlar ner sina räntor. Han berättade även om kommande Basel III-regelverk och om hur detta kommer att påverka företags räntor.

 

Den femte tekniska anpassningen av CLP-förordningen (ATP5) är antagen och publicerad i EU:s officiella tidning. Detta medför framförallt hårdare krav på hantering av vissa farliga ämnen.

 

Här finner Ni månadsbrevet för oktober 2013.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.