Många ignorerar tidiga signaler om risker i arbetsmiljön

26 oktober, 2013

Sex av tio av de 2 200 inspekterade arbetsplatser brister i rutiner för att lära sig av tillbud – oönskade händelser eller situationer som skulle kunna leda till ohälsa eller arbetsolyckor. Det visar resultatet av Arbetsmiljöverkets breda inspektionsinsats den senaste månaden.

 

Kraven rörande tillbuden har att göra med brister i rapportering, hantering och samverkan på arbetsplatserna.

 

I år har de flesta, 1 270 inspektioner, gjorts inom tillverkning och byggsektorerna. Sektorn fastighetsskötsel fick 245 besök. Inom parti- och detaljhandel gjordes 150 besök. Övriga inspektioner fördelades inom en rad andra branscher. Arbetsplatser med mellan 2-9 anställda dominerade.

Värst ställt var det inom tillverkning och byggsektorn där 64 procent respektive 63 procent av besökta arbetsställen fick krav på sig.

 

Syftet med denna insats är att vidga förståelsen av tillbud.

 

Exempel på tillbud kan vara händelser som när det från verkstadstaket ramlar ner en lampa, eller när en handske fastnar i svarven. Men det kan lika gärna vara arbetspass då personal insjuknat och arbetsgivaren inte kallat in någon vikarie.

 

Under 2012-2013 har Arbetsmiljöverket inspekterat 4 500 arbetsplatser inom en kampanj som ingår i den Europeiska arbetsmiljöveckan, uppmärksammad runtom EU. De allra flesta inspektioner i Sverige har skett vid arbetsplatser som inte haft besök av myndigheten tidigare.

 

Olycksfall och tillbud ska anmälas till Anmälarbetsskada.se.

Här finner Ni Arbetsmiljöverkets sammanställning av statistiken från inspektionsinsatsen.

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.