Okända bullervärden på handhållna maskiner

11 oktober, 2013

Arbetsmiljöverket har gjort en undersökning av 1 343 handhållna maskiner och deras bruksanvisningar och funnit att det finns brister i angivelser av vibrationsvärden hos 30 % av maskinerna. Tillverkare och importörer av sådana maskiner är enligt lag skyldiga att se till att korrekta vibrationsvärden står i bruksanvisningen.

 

Bristen på vibrationsvärden gör det svårt för arbetsgivare att göra riskbedömningar för användandet av maskinerna och det kan leda till ökade arbetsskador som påverkar både arbetsförmågan och privatlivet. Några följder av arbete med maskiner med stora vibrationer är kärlskador eller muskelskador. Symptom på dessa skador kan exempelvis vara nedsatt funktion i fingrar och händer eller domningar och sämre känsel.

 

Arbetsmiljöverket inspekterar därför många arbetsplatser som har problem med vibrationer och har även startat en temasida på sin hemsida med information och tips om hur man kan minska vibrationerna i arbetet och därmed även risken för skador. Yrken som är drabbade är exempelvis montörer, maskinförare och byggnadsarbetare.

 

Här finner Ni Arbetsmiljöverkets temasida om vibrationer.

Här finner Ni mer information om hur man kan minska riskerna i arbetet.

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.