Vägledning för statusrapport från industriutsläppsverksamheter

8 oktober, 2013

Från och med den 7 januari nästa år finns ett krav på befintliga verksamheter som berörs av industriutsläppsbestämmelserna att lämna in en statusrapport till tillsynsmyndigheten. Naturvårdsverket har nu skrivit ett utkast till en vägledning för denna statusrapport. Ungefär 30 industrigrenar påverkas av industriutsläppsbestämmelserna och det är alltså till dessa som Naturvårdsverket vänder sig med sin vägledning för statusraporten.

 

Statusrapporten ska lämnas in senast 4 år efter att BAT-slutsatser offentliggjorts för huvudverksamheten eller i samband med ansökan om nytt eller ändrat tillstånd för verksamheten. Tanken är dock att rapporten endast lämnas in en gång. Statusrapporten ska visa på nuläget av de föroreningar i mark och grundvatten som finns i det område där verksamheten drivs. I rapporten ska även beskriva hur området där verksamheten bedrivs används när rapporten skrivs och den tillgängliga information som finns om områdets tidigare användning.

 

Här finner Ni utkastet till vägledningen.

Här finns mer information om industriutsläppsbestämmelserna.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.