Föreskrifterna om transport av farligt gods ändras

19 november, 2013

Föreskrifterna innehåller ändringar och rättelser till bestämmelserna i bilagorna A, B och S till ADR-S respektive bilagorna 1 och S till RID-S. Ändringarna träder ikraft 1 januari 2014.

 

MSBFS 2013:5 föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2012:6 om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2013)

 

MSBFS 2013:6 föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2012:7) om transport av farligt gods på järnväg (RID-S 2013)

 

Informationen kommer från MSB.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB