Hårdare krav för handel med noshörningshorn, elfenben och tigerskinn m.m.

3 november, 2013

Naturvårdsverket kommer att vara striktare i sin bedömning av ansökningar som rör handel med noshörning, elefant och tiger. Naturvårdsverket anser att det inte längre bör gå att sälja till exempel prydnadssaker och souvenirer som noshörningshorn eller statyer av elfenben som förvärvats efter 1947.

 

Det pågår en stor illegal jakt på hotade djur och en omfattande handel med produkter av dem i form av alternativ medicin, prydnadssaker, smycken och souvenirer. Det hotar överlevnaden för många arter och situationen är speciellt allvarlig för noshörning, elefant och tiger.

 

Produkter av noshörning, elefant och tiger som förvärvats efter 1947 bör inte längre kunna säljas anser Naturvårdsverket. När det gäller föremål som förvärvats innan 1947 måste säljaren tydligare kunna visa åldern på föremålet. Det kan bli tal om laboratorieanalyser.

 

Handeln med hotade djur och växter regleras genom en konvention som 178 länder har skrivit under, CITES-konventionen. Dessutom har EU beslutat om en förordning som införlivar konventionen i europeisk lagstiftning.

 

Två svenska myndigheter hanterar CITES-konventionen och handeln med hotade arter. Naturvårdsverket är vetenskapligt ansvarig myndighet och remissinstans för Jordbruksverket som administrerar ansökningar om handel med hotade arter och beslutar om tillstånd och intyg.

 

CITES reglerar handeln med 34 000 arter av hotade djur och växter.

 

Läs mer om handeln med hotade arter.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB