Nu är tilldelningen av utsläppsrätter klar

23 november, 2013

Naturvårdsverket har beslutat om gratis tilldelning av utsläppsrätter för perioden 2013-2020. Svenska industriföretag och värmeproducenter som omfattas av EU:s utsläppshandel får en tilldelning på 29,1 miljoner utsläppsrätter 2013. Antalet kommer att minska successivt till 19,95 miljoner till 2020.

 

EU-kommissionen har beslutat om en sektorsövergripande korrektionsfaktor. Den har inneburit en kraftig nedskalning jämfört med den föreslagna preliminära tilldelning som Naturvårdsverket skickade till EU-Kommissionen i februari 2012. Det betyder att många företag får färre utsläppsrätter än vad de räknat med.

 

EU -gemensamma tilldelningsregler
Naturvårdsverket har nu fattat beslut om gratis tilldelning till befintliga anläggningar i handelssystemet för den tredje handelsperioden 2013-2020. Till skillnad från de två förra handelsperioderna har EU- gemensamma tilldelningsregler tillämpats. Dessa baseras på riktmärken utifrån de mest växthusgassnåla anläggningarna inom varje sektor i EU. På så sätt gynnas de anläggningar som är effektivast. I Sverige gäller det framförallt integrerade massa- och pappersindustrier och fjärrvärmeanläggningar som får betydligt högre tilldelning än deras historiska utsläpp. För elproduktion ges ingen gratis tilldelning.   

 

Det finns en maxgräns för hur mycket som får tilldelas gratis inom EU. Det har gjort att EU-kommissionen efter att i september i år ha godkänt alla länders preliminära tilldelning beslutade om en sektorsövergripande korrektionsfaktor som länderna ska tillämpa. Detta för att ländernas sammanlagda preliminära tilldelning översteg det antal utsläppsrätter som får delas ut gratis. Totalt för hela perioden innebär beslutet en nedskalning med ca 12 procent jämfört med den preliminära tilldelningen.

 

Taket sänks successivt och mer auktioneras ut
Inför den tredje handelsperioden 2013-2020 har flera förändringar av systemet genomförts. Det totala utsläppstaket ska från år 2013 minskas med 1,74 procent per år vilket ska resultera i en minskning med 21 procent inom handelssystemet fram till år 2020 jämfört med år 2005. Fler sektorer och växthusgaser har inkluderats och ca 50 procent av utsläppsrätterna kommer att auktioneras ut.

 

Beslutad tilldelning per anläggning och år

Statistik över tidigare års rapporterade utsläpp

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB