Så kan hållbar konsumtion av elektronikprodukter förebygga elavfall

5 november, 2013

Det räcker inte att återvinna elavfallet. Om vi ska uppnå miljömålen måste vi även arbeta förebyggande för att minska mängden elavfall. Det kan ske genom pantsystem, längre teknisk livslängd på produkter och bättre andrahandsmarknad. Det visar en rapport som Naturvårdsverket beställt från KTH.

 

Attityder till avfall
Naturvårdsverket har även gjort en attitydundersökning om elavfall. Den visade att 58 procent byter ut sin mobiltelefon innan den har gått sönder. Motsvarande för dator var 37 procent. Däremot är det få som byter ut sin fungerande elvisp.

 

6 av 10 kan tänka sig att köpa begagnade elprodukter, framförallt på internet och från släkt och vänner. Vanligaste orsaken till att människor tvekar är att de är osäkra på om den begagnade produkten kommer att fungera.

 

Till produktionen av elektronikprodukter går det åt stora mängder råvaror, fossila bränslen, kemikalier och vatten. Varje kilo nytillverkad elektronik ger upphov till nästan 24 kilo klimatgaser.

 

Läs rapporten Drivkrafter bakom uppkomsten av elavfall – Ett produkt- och konsumtionsperspektiv

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB