Arbetsrättsmål – december 2013

30 december, 2013

Nedan finner Ni ett urval av de arbetsrättsmål som avgjordes under december 2013. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

2013-12-18 – Dom nr 92/13, Mål nr A 213/12, 2013-12-18
Fråga om skadestånd på grund av kollektivavtalsbrott.

Tvisten avser om chauffören varit arbetstagare hos åkeriet och om åkeriet brutit mot transportavtalet genom att inte tillämpa avtalet på det arbete som chauffören i så fall får anses ha utfört för åkeriets räkning och om åkeriet därmed är skadeståndsskyldigt gentemot förbundet.

 

2013-12-18 – Dom nr 94/13, Mål nr A 172/12, 2013-12-18
Tvist om giltighet av avskedande av officer inom Försvarsmakten. Fråga bland annat om arbetstagaren köpt in föremål i annat syfte än Försvarsmaktens behov av dessa föremål.

 

Dom nr 89/13, Mål nr A 46/13, 2013-12-11
Avskedande av arbetstagare som tillgripit två pallar med rostfritt skrot på arbetsplatsen.

 

Dom nr 87/13, Mål nr A 139/12, 2013-12-04
Tolkning av en bestämmelse om föräldralön/havandeskapslön i måleriavtalet.

 

Informationen kommer från Arbetsdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.