Ändringar avseende energideklarationer

12 december, 2013

Den 1 januari 2014 kommer energideklarationens sammanfattning att få en ny utformning. Byggnader som deklareras från och med detta datum kommer att få en energiklass. Syftet är att göra informationen om byggnaders energianvändning bättre och lättare att förstå. Nya behörighetskrav för den som upprättar energideklarationer införs även.

 

Sju energiklasser
Den nya sammanfattningen av deklarationen innehåller en skala med sju energiklasser från A till G. Energiklass A står för en byggnad med låg energianvändning och G för en byggnad med hög energianvändning. En byggnad som har en energianvändning som motsvarar det krav som ställs på ett nybyggt hus idag får klass C. Du kan läsa mer om energiklassningen här.

 

Ska finnas i annonser
Uppgift om byggnaders energiprestanda ska sedan en tid tillbaka finnas med i annonser vid till exempel försäljning av byggnader. För de byggnader som deklareras framöver och som därmed får en energiklass, så är det just energiklassen som ska anges i annonserna.

 

Behörighet
Den 1 januari 2014 kommer även andra ändringar att ske i reglerna om energideklaration. Systemet med ackrediterade kontrollorgan upphör att gälla och ersätts i stället med krav på personcertifiering. Den som upprättar energideklarationer ska vara certifierad energiexpert. Det blir dock frågan om övergångsregler. De företag som är ackrediterade får fortsätta att upprätta energideklarationer enligt det äldre systemet fram till och med den 30 juni 2014.

Ändringarna medför också förändringar när det gäller behörigheter till energideklarationsregistret för energiexperter. Ni kan läsa mer om detta på Boverkets sida: Nya rutiner kring energideklarationsregistret.

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB