Nya tröskelvärden för offentlig upphandling

18 december, 2013

Nya tröskelvärden för offentlig upphandling gäller från 1 januari 2014. Tröskelvärden är olika beloppsgränser och de varierar beroende på vad som ska upphandlas och vem som upphandlar. Tröskelvärdena beräknas exklusive mervärdesskatt. Om upphandlingens värde är över eller under de så kallade tröskelvärdena bestämmer vilket regelverk som ska användas vid upphandlingen. Tröskelvärdena revideras vartannat år.

 

Nya tröskelvärden för offentlig upphandling enligt LOU
Varor och tjänster – statliga myndigheter
Euro – 134 000
SEK – 1 169 378

Varor och tjänster – Kommuner, landsting, allmännyttiga bolag, föreningar, stiftelser
Euro – 207 000
SEK – 1 806 427

Byggentreprenader- Samtliga upphandlande myndigheter
Euro – 5 186 000
SEK – 45 256 666

Nya tröskelvärden för upphandling enligt LUF och LUFS
Varor och tjänster – Upphandlande enheter
Euro – 414 000
SEK – 3 612 854

Byggentreprenader – Upphandlande enheter
Euro – 5 186 000
SEK – 45 256 666

Nya gränser för direktupphandling
I LOU går gränsen för direktupphandling från den 1 januari 2014 vid ett kontraktsvärde om cirka 270 964 kronor (15 % av 1 806 427 kronor) och i LUF vid ett kontraktsvärde om cirka  541 928 kronor (15 % av 3 612 854 kronor).

 

Informationen kommer från Regeringskansliet.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.